BIOGAS PRODIGY
BIOGAS PRODIGY
„IH“ biodujų įrenginys

BIOGAS PRODIGY

BIOGAS PRODIGY
„IH“ biodujų įrenginys

„Industrial Heroes“ tiki, kad nuotekos nėra tik problema, kuria reikia atsikratyti. Nuotekų valymo sprendimai yra ir pridėtinės vertės šaltinis: jie sukuria galimybę pakartotinai panaudoti vandenį ir gauti didelę investicijų grąžą. Šiuo atveju, nuotekos gali būti ir atsinaujinančios energijos šaltinis. „Biogas Prodigy“ (liet. Biodujų stebuklas) yra mūsų naujausias sprendimas, atliekas paverčiantis biodujomis.

Tai pasiekiama anaerobinio virškinimo procesu. Tai reiškia, kad bakterijos suardo organines medžiagas (nuotekas, organines pramonės atliekas, srutas iš ūkių, t.t.) bedeguonėje aplinkoje. Galutinis šio proceso produktas yra biodujos, kurias galima panaudoti, gaminant elektros energiją, šilumos energiją ir biometaną. Naudojant „Biogas Prodigy“, nuotekos nebėra tik atliekos: jos tampa tuo, iš ko gaminama žalioji elektros energija, tuo pačiu metu mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Esminis šio mūsų sprendimo pranašumas yra modulinė konstrukcija. „Biogas Prodigy“ lengva sumontuoti ir įrengti. Jei reikia, jį taip pat galima išmontuoti ir perkelti į kitą vietą.

 

SUPERGALIA: nuolatines pramonines problemas paverčia tvarios energijos sprendimais

Pritaikyta šioms pramonės šakoms
  • Skerdykloms
  • Žuvies perdirbimo įmonėms
  • Mėsos perdirbimo įmonėms
  • Žuvų ūkiams
  • Maisto pramonės įmonėms
  • Gėrimų gamintojams
  • Savivaldybės nuotekų valymo įrenginiams
Super galia

Nuolatines pramonines problemas paverčia tvarios energijos sprendimais

Eiti atgal